Zprávy

novelizováno  10.3.2015

10.3.2015

Byl rozlosován již 10. ročník Ligy bez bariér

Rozlosování

8.3.2015

Krajský přebor Královehradeckého kraje jednotlivců se koná v pátek 25. 3. 2016 od 9:00 v centru Centru pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, ul. Jana Černého 8/28, Hradec Králové – Věkoše.

Pořádající oddíl: Tělovýchovná jednota ČECHIE Hradec Králové

Závaznou přihlášku zašlete do 17. 3. 2016 na adresu: Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením KHK, Jana Černého 8/28, 503 41  Hradec Králové, nebo e-mailem: czphk@czphk.cz

Propozice Krajského přeboru Kralovehradeckého kraje [PDF; 119 kB]

20.1.2015 Vážení přátelé, dnes jsem na stránky přidal  pár slov od Petra Bureše:

Vážení přátelé,

zdravím Vás při začátku nového roku 2015,

Znovu připravují jednotliví oddíly tradiční sportovní události – Opavský turnaj, Liga bez bariér 2015, Janskolázeňský turnaj, Mistrovství republiky jednotlivců a Hradecký turnaj. Jsou to všechno nákladné akce, které musí zajistit bez podpory svazu. Zprávy o svazu jsou na bodu mrazu. Stále trvá agonie ve sjednocení ČSTPS a ČATHS. Toto trvání má v letošním roce nemilé desetileté výročí. Je podle mého názoru obdivuhodné, že ještě náš sport po tak dlouhé době takto funguje. Tím, bych chtěl všem organizátorům, hráčům a příznivcům smeknout velikou poklonu za jejich nezměrnou vůli a dobrovolnou práci. Jsem velmi potěšen, že naše velká stolnotenisová rodina drží po tak dlouhé a těžké době pohromadě. Opačně je mě velice líto těch členů a hráčů, kteří přešli do takzvaného konkurenčního svazu a jen využívají štědré finanční podpory ČPV a nic pro širokou tělesně postiženou základnu neudělají. Ale, to jen prokazuje každého jeho charakter a svědomí.

Budu osobně velice rád, pokud se naše záměry v letošním roce povedou a budeme si moci říci, že jsme pro sport tělesně postižených osob něco udělali.

Všem hráčům, činovníkům, organizátorů a našim příznivcům přeji, hodně zdraví a hodně osobních vítězství sami nad sebou.

Bureš Petr předseda STK

16.9.2014 Zdravím všechny příznivce a hráče stolního tenisu. Po delší odmlce zapříčiněné mým špatným zdravotním stavem jsme opět zde. Dnes jsem přidal na stránky propozice na MR jednotlivců a k tomu pár slov Petra Bureše: ,, Po dlouhých jednáních a váhání, Vám zasílám propozice letošního MČR jednotlivců.
Protože se nikdo nechtěl ujmout organizace MČR, bude toto mistrovství bohužel pouze jednodenní, bez večerního posezení, jak jste zvyklí. Ze svazu zatím nemůžeme očekávat žádný finanční příspěvek. Proto náklady na toto MČR je na bedrech nás všech. Věřím že i přes tyto potíže se setkáme za zelenými stoly v nové hale ve Svobodě nad Úpou a s chutí si zahrajeme.
Přeji Vám do tohoto MČR hodně natrénovaných hodin
Bureš Petr
29.4.2015 Vážení přátelé, o tomto stavu se musí dovědět veřejnost. Jde o další  parádní eskamoterský kousek s názvem ,,Jak se vysmát masové základně TP sportovců v této tzv. demokratické zemi". Pro tentokrát i v režii MŠMT a samozřejmně za obrovské podpory ČPV.

Vážení představitelé sportů a klubů, sportovci,

MŠMT zveřejnilo dne 25. 4. 2014 rozdělení dotací na rok 2014. Pro ČSTPS je přiděleno 0,-Kč, pro ČATHS (až na program údržby sportovních zařízení) taktéž 0 Kč a nově založenému (prosinec 2013) Spolku (Český spolek pro sport tělesně postižených - ČSSTP) je poskytnuta dotace ve výši 7 mil. Kč.

V příloze Vám posílám dosavadní korespondenci s MŠMT (dotaz ČSTPS na náměstka MŠMT JUDr. Huliského, odpověď náměstka MŠMT JUDr. Hulinského, dopis ČSTPS ministrovi školství připravený s právní zástupkyní ČSTPS – odpověď ministra zatím nemáme).

Jak je vidět, MŠMT se rozhodlo nalít veškeré finance pro tělesně postižené do Spolku, který byl založen po všech termínech stanovených pro podání žádosti o dotace na rok 2014, nemá mezinárodní zastřešení a k 31.12 2013 čítala jeho členská základna 3 osoby zakladatelů Spolku (Pavel Lukeš, předseda představenstva spolku, tajemník Etické komise ČPV a majitel agentury Spindoctors pracující pro ČPV v době neuznávání členství ČSTPS, Alena Erlebachová, členka představenstva spolku, výkonná předsedkyně ČPV, předsedkyně KRK ČPV v době neuznávání členství ČSTPS v ČPV, Monika Marčeková, členka představenstva spolku a ředitelka sekretariátu ČPV).

Těžko si lze představit větší porušení zásad a metodiky nejen MŠMT, ale i obecně pro nakládání se státní dotací. K založení a existenci spolku se ČSTPS již opakovaně vyjádřil, stejně jako k členství ČATHS v ČPV a k možnému členství Spolku v ČPV. ČPV i MŠMT mají k dispozici veškerá stanoviska ČSTPS.

Pro připomenutí zasílám i vyjádření ČSTPS k plánovanému založení spolku, které bylo ČPV předloženo v prosinci 2013.

Další postup ČSTPS bude řešen na VH dne 8.5.2014.

Těším se na viděnou

Radka

Mgr. Radka Kučírková, místopředsedkyně

Český svaz tělesně postižených sportovců

Strahov blok 1, Vaníčkova7

169 00 Praha 6

Pro toho, kdo bude mít zájem, s potěšením přepošlu veškerou korespondenci, je to opravdu počtení. Z této situace je mně opravdu na zvracení.
20.3.2014 Vážení přátelé, dnes jsem na stránky přidal konečný žebříček OPEN MUŽI 2013 a rozlosování LIGY 2014.
27.1.2014 Vážení přátelé, dnes jsem přidal na stránky propozice, přihlášku a formulář na soupisku nového ročníku Ligy bez bariér. Nyní ještě pár slov předsedy STK stolního tenisu TP ČSTPS Petra Bureše ku příležitosti zahájení nového sportovního roku:

''Nastávající rok 2014 bude pro nás, jak už jsme zvyklí znovu velmi náročný. Sloučení našeho svazu s ČATHS je zatím stále v nedohlednu. Po loňských valných hromadách jsme byli chvilku optimističtí, ale opak je pravdou. Stále jsme v jednáním o sloučení na začátku všech jednání. Vedení ČPV nerespektuje dlouholetou naši činnost a tudíž naši dobrovolnou práci, kterou stále vykonáváme i přes nepřátelský postoj ČPV. Bývalé vedení ČPV nás odtrhlo od státních dotací a nyní nám nové vedení s ČATHS předhazuje to že jsme vlastními náklady financovali plánované a uskutečněné turnaje a tím vytvořili svazový dluh. Podle mého názoru je toto jednání nehorázné. Nejhorší, že tento názor vedení ČPV a ČATHS podporují bývalí členové ČSTPS, kteří participovali na tomto dluhu. To je jen na okraj mého zamyšlení.

V roce 2014 chceme znovu organizovat naše tradiční soutěže od Ligy bez bariér2014 (8 ročník, jak to utíká), Oblastní přebory, Mistrovství republiky jednotlivců, mezinárodní turnaje v Janských Lázních a Hradci Královým, Opavský turnaj. Pod tímto výčtem turnajů je veliká  dobrovolná práce desítek lidí, kterým bych tímto chtěl velmi poděkovat.

Ligu bez bariér bychom chtěli zahájit v měsíci dubnu prvním kolem. Další kolo by bylo v květnu a závěr jako v loňském roce s Mistrovstvím republiky jednotlivců, pravděpodobný termín v polovině září. Pokud by se chtěl některý oddíl zhostit tohoto závěru, prosím o brzkou zprávu, abychom mohli učinit organizační kroky ke zdárnému průběhu této akce.

Mezinárodní turnaj v Janských Lázních bude v termínu 6 – 7.6.2014. Hradecký turnaj předpokládám, bude v první polovině listopadu. Opavský turnaj se bude konat 1.3.2014. (propozice jsou uvedeny na stránkách pinec.eu). Oblastní přebory budou uspořádány v průběhu jara. Propozice Ligy bez bariér 2014 jsou přílohou této zprávy. Propozice ostatních turnajů vyjdou v co nejkratším čase.

Závěrem, bych chtěl poděkovat všem organizátorům a jejich pomocníkům za dobrovolnou práci ve prospěch nás všech, abychom se mohli sejít a společně si zahrát. Věřím, že dlouholetá značka ČSTPS nezanikne. Pro zajímavost jsem v penziónu, kde pomáhám, udělal mezi hosty malou anketu o znalosti našich dvou svazů. ČSTPS a ČATHS. Z 50 hostí znalo ČSTPS 18 osob a ČATHS znal pouze jeden. Tento výsledek malé ankety jasně vypovídá o značce ČSTPS.

Ještě jednou, Vám přeji hodně zdraví v tomto roce a Vaše účast na turnajích je nelepší odměnou všem organizátorům,,.

14.1.2014 Vážení přátelé, je tu nový rok a sním začíná nová sezóna našich klání, ale hlavně setkávání kamarádů a přátel u pingpongových stolů. Nicméně neodpustím si několik slov k situaci našeho svazu. Pevně věřím, že se již konečně dobereme uspořádání mezisvazové situace tak, jak si to přejeme my i MPV(každý jistě ví o čem píšu)a to ku prospěchu všech sportovců a sportu zdravotně postižených. Je důležité si uvědomit, proč ČSTPS vznikla. Je to organizace združující všechny ty, kteří chtějí provozovat sport a navazovat nová přátelství, neboť toto jim pomáhá se vyrovnat s nelehkou situací, kterou jim život připravil. Pro mnohé z nás je tato organizace doslova terapeutickou a to určitě nepřeháním, neboť psychická pohoda je nade vše. Proto mne dost iritují klacky, které našemu svazu již několik let brání v běhu.Všem, kteří se za nás všechny snaží na poli vyjednávání přeji povné nervy. Za dosavadní práci bych jim chtěl moc a moc poděkovat. Již tradičně novou sezónu startuje turnaj v Opavě, který zajišťuje pan Rybka ( za což mu patří náš dík). Propozice jsou přidány na tyto stránky. Všem Vám kamarádi přeji úspěšné a šťastné vykročení do roku 2014. Tomáš Hlošek
26.11.2013 Vážení přátelé,dnes (omlouvám se za zpoždění)jsem přidal na stránky veškeré výsledky z turnajů a žebříček jdnotlivců, které jsem od Vás obdržel. Upozorňuji tímto vedoucí oddílů pořádajících turnaje o zasílání výsledků v elektronické podobě a hlavně kompletní, jinak nebudou na webu umístěny!!!!!!!
Dále bych chtěl apelovat na hráče repre družstva o co největší účast na soustředění, které se bude konat od  1.- 4. 12. v Jánských Lázních.
Jelikož se blíží konec roku, chtěl bych tímto popřát Vám všem pokojné prožití svátků vánočních a mnoho sportovních i osobních úspěchů v nastávajícím roce 2014. Zdraví Vás Tomáš
31.10.2013 Vážení přátelé, mám smutnou zprávu. V neděli 27.10. v podvečrních hodinách zesnul náš dobrý kamarád a spoluhráč Josef Laryš. Odešel jeden z nadšenců stolního tenisu TP, čest jeho památce.
30.8.2013 Vážení přátelé, dnes byl přidán průběžný žebříček jednotlivců_open_muži pro rok 2013. Také doufám ve velkou účast na MČR jednotlivců v Jičíně, které se bude konat  od 6.do 8.9. 2013!!! Souběžně s termínem našeho mistrovství se v sobotu v Praze bude konat valná hromada ČSTPS ke sloučení s ČATHS. Pevně doufám, že se již konečně podaří dospět v těchto nelehkých jednáních ke zdárnému konci. O výsledcích nás  jistě seznámí pan Petr Bureš a Jarda Němec, kteří se valné hromady zúčastní.
25.6.2013 Vážení přátelé, rád bych zde na našich stránkách veřejně poděkoval osvědčené dvojici Bureš-Bureš a jejich realizačnímu týmu za perfektní organizaci a průběh již 18. ročníku Jánskolázeňského turnaje. Všichni velice dobře víme kolik úsilí a času je potřeba na přípravu tak velké akce a zvláště v dnešní době. Proto Vám pánové patří náše velké poděkování .
Dne 22.6. se na dvou místech konala utkání Ligy bez bariér, výsledky jsou zveřejněny v oddíle Liga-rozlosování. Konečné zápasy se odehrají dne 6.9.2013 v Jičíně.
13.5.2013 Tak a je to tady, na stránkách je umístěno rozlosování pro letošní ročník Ligy bez bariér.
6.5.2013 Dnes byly přidány soupisky družstev a rozlosování do skupin pro letošní ročník  Ligy bez bariér. Vše najdete v odkazu, i aktualizace kontaktů na vedoucí jednotlivých družstev. Termíny zápasů budou upřesněny po Jánskolázeňském turnaji.
2.5.2013 Zdravím všechny příznivce a hráče stolního tenisu. Věnujte prosím pozornost této zprávě. Hráčům, kteří nemají zařazení, nebo se změnil významně jejich hendikep je třeba zajistit klasifikaci u lékaře. Kontrola klasifikací proběhne při prezentaci 7.6. 2013 na Jánskolázeňském turnaji, který je zároveň MČR družstev.Hráči, kteří nepředloží toto zařazení NEBUDOU moci startovat v soutěžích TP. Za STK předseda TP Petr Bureš. 
Liga bez bariér 2013 Formuláře pro přihlášení do nového ročníku a pro soupisku jsou ke stažení ZDE
15.4.2013 Vše o lize již na stránkách. Ještě jednou žádám o aktualizace od jednotlivých oddílů, i když se nic nezměnilo. Bez info nemohu provést patřičné aktualizace, díky.
14.4.2013 Dnes byly přidány nové propozice na "Ligu bez bariér"
11.4.2013 Zdravím všechny příznivce stolního tenisu. Dnes jsem přidal na stránky propozice Janskolázeňského turnaje, který je zároveň MR družstev . V záhlaví je uvedena poznámka, že utkání mezi celky z ČR se budou započítávat do Ligy bez bariér, i když se na turnaji bude hrát do vítězného čtvrtého bodu a v utkáních Ligy do bodů deseti. To je další čerstvá informace, letos se liga hrát bude. Další podrobnosti budou uveřejněny hned po jejich projednání na STK. Chtěl bych zde reagovat na připomínku, že doposud nejsou aktualizovány kontakty na naše oddíly. Tímto chci požádat jednotlivé vedoucí oddílů o zaslání aktuálních dat na mou adresu a já provedu aktualizaci v co možná nejrychlejším termínu. Všechny další aktualizace budou probíhat postupně.
6.4.2013 Vítáme Vás opětovně na stránkách pinec.eu. Počínaje dnešním dnem začnou nepravidelně fungovat tyto stránky. Prosíme tímto všechny zájemce a hráče o zasílání příspěvků a informací o připravovaných a konaných akcích na  adresu: redakce<zavinac>pinec.eu, hlosek.tom<zavinac>seznam.cz. Upozornění, veškeré příspěvky pro tyto stránky přijímáme pouze v elektronické podobě. Na jiné nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení.
liga pro nedostatek a nevhodnosti původního termínu ligového kola, které se mělo hrát ve Lhůtě se tyto zápasy odehrají v Janských Lázních po Janskolázeňkém turnaji 7.6. od  8.30 v hale hotelu Omnia.
zápis STK Na webové stránce zápisy STK je uveřejněn zápis číslo 1, který obsahuje všechny informace ohledně ligy, MČR (nominační list). Je také již uveřejněné rozlosování ligy 2009.
informace Zpracovává se 3. ročník Ligy bez Bariér, soutěž družstev. Byly nám přiděleny finanční prostředky ve výši roku 2008. V nejbližším čase obdržíte všechny potřebné informace ohledně letošního ročníku. Případné připomínky nebo návrhy na zlepšení soutěže nového ročníku,  zašlete  předsedovi STK k projednání. 
smutná zpráva dne 12.12.2008 měl pohřeb pan Karel Formánek, dlouholetý vedoucí oddílu TJ Jičín. Tímto ztratil náš stolnětenisový kolektiv obětavého organizátora několika MČR a jiných turnajů v Jičíně. Čest jeho památce.
informace V průběhu mezinárodního turnaje v Hradci Královým, který se uskutečnil7 11 - 9.11.08, proběhla debata o další činnosti stolního tenisu TP v rámci ČSTPS. Jedním z témat, bylo organizování MČR družstev, zda, jako letošním roce se závěrečnými koly ligy, nebo se vrátit k jednorázovému MČR.
volby STK Při MČR družstev 5.9. - 7.9.2008 v Jičíně proběhli volby do STK na funkční období 2008 - 2012. Nové STK bude pracovat ve složení: Bureš Petr (Janské Lázně), Homola Petr (Kolín), Mgr. Němec Jaromír (Hradec Králové) a Procházka Radek (Praha). Předsedou STK zůstává Petr Bureš. 
OPEN turnaj V rámci MČR družstev v Jičíně byl sehrán OPEN turnaj jednotlivců ve kterém zvítězil Jiří Šteflíček z TJ Labe Kolín před Milanem Kožušníkem z TJ Baníku Ostrava. Na třetím místě se umístil domácí Jiří Soukup (TJ Jičín), který zvítězil v zápase o třetí místo nad Lubošem Kallminzerem z SKTP TJ Sokol Lhůta Lhůty
kolo ligy V rámci MČR družstev v Jičíně byly odehrány závěrečná 3 kola. Výsledky zápasů jsou v tabulce rozlosování ligy.Celkové 1. místo obsadilo družstvo SK Janské Lázně A, 2. místo obsadilo družstvo TJ Labe Kolín A a 3. místo obsadilo družstvo TJ Jičín. Ostatní výsledky jsou pod heslem - výsledky ligy
kolo ligy

V Radimi u Kolína bylo sehrány 28.6.2008 další utkání Mall.cz-liga bez bariér s těmito výsledky. ZPS Čechie Hradec Králové - TJ Labe Kolín A 4-14; TJ Jičín - TJ Baník Ostrava 9-9; TJ Baník Ostrava - ZPS Čechie Hradec Králové 15-3. Závěrečná 3 kola se sehrají v rámci MČR v Jičíně 5.9 - 7.9.2008

kolo ligy

Ve Lhůtě u Plzně byly odehrány 21.6.2008 další zápasy Mall.cz-liga bez bariér s těmito výsledky; TJ Sokol Lhůta - TJ Labe Kolín B 8-10; Labe Kolín B - Slovan Svoboda Praha 13-5 a TJ ZPS Sokol Lhůta - SK Janské Lázně B 9-9

pozor změna posledních kol ligy změna termínu konání MČR družstev v Jičíně - nový termín 5.9.-7.9.2008.
kolo ligy

31.5.08 byl sehrán v herně DTJ Hradec Králové další díl "Mall.cz-ligy bez bariér" s těmito výsledky. SK Janské Lázně B - TJ Jičín 8-10; SK Janské Lázně A - TJ ZPS Čechie Hradec Králové 12-6; TJ Jičín - SK Janské Lázně 7-11. Druhá polovina soutěže začne 21.6.08 ve Lhůtě u Plzně a střetnou se družstva Prahy - Kolín B, Kolín B - Lhůta  a Lhůta  - Janské Lázně B. 28.6.08 v Radimi u Kolína Hradec Králové - Kolín A, Jičín - Ostrava, Ostrava - Hradec Králové.

kolo ligy

17.5.08 v Jičíně bylo sehráno další kolo ligy s těmito výsledky. Sokol Lhůta- Jičín 10-8; Kolín A Praha 13-5; Praha - Lhůta 7-11 a Janské Lázně B - Kolín A 7-11.

MČR

Hodonín

Šot z mistrovství republiky je na stránkách www.naseslovacko.cz / sport Hodonín na konci příspěvku
zahájení Ligy 2008

22.3.2008 byla v Radimi  zahájena Mall.cz-liga bez bariér prvními zápasy mezi družstvy Kolína a Janských Lázní. V souboji oddílových Áček a Béček vyhráli vždy A družstva jednotlivých oddílů. V dalším zápase byla konfrontace mezi A družstvem Kolína (vítězem loňské ligy) a A družstvem Janských Lázní. Z tohoto souboje vyšlo vítězně družstvo Janských Lázní, nejtěsnějším rozdílem 10-8. V souboji Béček Kolína a Janských Lázní vyhrálo domácí družstvo TJ Labe Kolín 11-7. Liga bude pokračovat dalšími zápasy 29.3.2008 v Hradci Královém, kde se střetnou TJ ZPS Čechie Hradec Králové-TJ Labe Kolín B, Slovan Svoboda Praha- TJ Baník Ostrava a odpoledním zápase TJ Labe Kolín B- TJ Baník Ostrava

Zápis STK

Na stránkách je uveřejněn zápis a přílohy z posledního jednání STK. (propozice MČR jednotlivců, žebříček, propozice ligy, rozlosování ligy atd.)

Liga 2008

K dnešním dni 31.1 se znovu přihlásilo 9 družstev do ligy 2008. Lhůta, Hradec Králové, Jičín, Ostrava, Praha, Kolín A a B a Janské Lázně A a B. Nepodařilo se přesvědčit vozíčkáře aby se připojili do naší soutěže.

malá rekapitulace -

MČR jednotlivců

Hodonín

V roce 2007 bylo odehráno na našich osmi turnajích a 36 zápasech ligy 1 395 zápasů jednotlivců v rámci turnajů jednotlivců a družstev. Čtyřher odhadem 100 zápasů. STK schválila pořádání MČR jednotlivců s mezinárodní účasti v Hodoníně v termínu  11-13.4.08. Na webových stránkách je uveřejněn nominační list, aby se mohli podle této nominaci přihlásit hráči na toto 42. MČR jednotlivců. Nezařazení hráči, kteří se chtějí tohoto mistrovství zúčastnit, požádají o divokou kartu. Byly rozeslány materiály (přihláška, soupiska) k zahájení letošního ročníku Mall.cz-ligy bez bariér. Žádáme vedoucí oddílů, aby dodrželi termín přihlášek, abychom mohli pokračovat ve složité přípravě na tento projekt.

Vánoční a Novoroční přání

Přejeme Všem, kteří se dostali na tyto stránky, sváteční předvánoční náladu. Vánoční svátky prožité se svými rodinami, známými a milenkami a do roku 2008, hodně zdraví, úspěchů jak v osobním životě, tak ve sportovní činnosti.

Mall.cz-liga bez bariér

10.11.07 byla ukončena letošní "Mall.cz-liga bez bariér" v Radimi a ve Lhůtě. Konečné výsledky a výsledky posledních zápasu jsou pod heslem Liga. V pátek 23.11 proběhlo v Nadaci Charty 77 Nadaci Bariéry jednání o finančním zabezpečení příštího ročníku ligy. Byla ředitelkou nadace přislíbená finanční dotace ve výši letošního roku.  Vedoucí družstev mají za úkol do konce listopadu poslat hodnocení letošní soutěže s návrhy pro zlepšení a zkvalitnění tohoto projektu. Zatím zaslali hodnocení vedoucí družstva Jičína, J. Lázní A. Na úvodní stránce ligy jsou k prohlédnutí fotografie ze zahajovacího a posledního kola v Radimi.

oblastní přebor Královehradeckého a Pardubického kraje

14.10 od 9.00 hodin byl sehrán Oblastní přebor družstev TP. Jako tradičně se těchto přeborů zúčastnili družstva Čechie Hradec Králové a SK Janské Lázně. V souboji těchto oddílů vyšli vítězně Hradečtí kteří vyhráli 8 - 2. Vloženou soutěž jednotlivců vyhrál Petr Papoušek (HK) před Petrem Burešem (JL). Na ostatních místech se umístili: Petr Kunart (HK), Jan Zářecký (HK), Jiří Pilnáček (JL) a Luboš Kocúr (JL).

předposlední kolo Mall.cz-ligy bez bariér

V Radimi bylo sehráno 13.10 předposlední kolo "Mall.cz-liga bez bariér" s těmito výsledky. TJ Labe Kolín A - SKTP Sokol Lhůta 14 - 4; TJ Jičín - TJ Labe Kolín B 8 - 10; SKTP Sokol Lhůta - TJ Jičín 7 - 11; TJ Labe Kolín B - TJ Labe Kolín A 2 - 16. Poslední kolo se bude hrát 10.11. v Radimi u Kolína, kde nastoupí proti sobě od 10.00 hodin družstva TJ Labe Kolín A - TJ Baník Ostrava o.s., SK Janské Lázně B - TJ ZPS Čechie Hradec Králové. Od 14.00 hodin TJ ZPS Čechie Hradec Králové - TJ Labe Kolín A, TJ Baník Ostrava o.s. - SK Janské Lázně B. Ve stejném termínu 10.11 od 10.00 hodin  nastoupí proti sobě ve Lhůtě družstva SKTP Sokol Lhůta - SK Janské Lázně A. Od 13.00 hodin SK Janské Lázně A - TJ Slovan Svoboda Praha. Od 16.00 hodin nastoupí TJ Slovan Svoboda Praha - SKTP Sokol Lhůta.

informace

pod svými hesly jsou uveřejněny: Zápis STK č.9 a propozice turnaje o "Pohár města Hradce Králové" a propozice Oblastního přeboru družstev.

3 dvojkolo

Mall.cz-liga bez bariér

23.6 proběhlo v Jičíně a v Hradci Královém 3 dvojkolo této ligy. V Jičíně se střetli A a B týmy SK Janské Lázně. Z tohoto duelu vyšel vítězně A tým, který byl vyrovnanější a tím zvítězil 12 - 6. V utkání TJ Jičína a Slovan Svoboda Praha znovu dominovali hráči Jičína s třetím hráčem Královehradeckého kraje Mirkem Cinibulkem a dlouholetým reprezentantem Jiřím Soukupem nedali šanci hráčům Prahy a zvítězili 15 - 3. Tyto dva zkušené hráče doplnil v týmu Pavel Kodet a Martin Budina. V odpoledních bojích se střetli Pražané s B týmem SK Janské Lázně. B tým se  vítězstvím 13 - 5 nad družstvem Prahy odpoutalo od poslední příčky tabulky a poskočilo na 7 místo. V druhém  odpoledním zápase družstvo TJ Jičín nenašlo ani v A týmu Janských Lázní přemožitele a zvítězilo 12 - 6. V Hradci Královém se hráli tyto zápasy s těmito výsledky. TJ ZPS Čechie Hradec Králové - TJ Baník Ostrava o.s. 14 - 4, SKTP TJ Sokol Lhůta - TJ Labe Kolín B 6 - 12, V odpoledních zápasech se družstva vystřídala a výsledky těchto duelů. TJ Labe Kolín B - TJ ZPS Čechie Hradec Králové 15 - 3, TJ Baník Ostrava o.s. - SKTP TJ Sokol Lhůta 7 - 11. Tabulka soutěže je uvedena na stránkách www.pinec.eu/Mall.cz-liga bez bariér.  Další kolo soutěže bude sehráno při MČR družstev 8.9. v Sadské. Poděkování patří hlavnímu rozhodčí panu Miroslavu Fejfarovi z Jičína za korektní vedení zápasů.

Turnaj

Janské Lázně

http://www.pinec.eu/JLFOTO2007 na této adrese najdete fotodokumentaci z janskolázeňského turnaje 2007

MČR jednotlivců Dnes byla dána na stránky galerie fotografií z MČR jednotlivců. Galerii naleznete zde.
upozornění

Podrobné celkové výsledky odehraných turnajů jsou uvedeny na těchto stránkách pod hesly "výsledky".

smutná zpráva

Z veteránského zpravodaje přepisuji smutnou zprávu. Ve věku nedožitých 85 let zemřel pan Miroslav Pražák. Dlouholetý člen ČSTPS a hráč SKTP TJ Sokol Lhůta.

MČR jednotlivců

V Hodoníně proběhlo 18.5. - 20.5.2007 MČR jednotlivců za účasti 38 hráčů a 4 hráček. Konečné výsledky jsou uvedeny pod stránkou Mistrovství jednotlivců/výsledky. Hodonínští organizátoři se tímto turnajem zařadili mezi úspěšné organizátory. Turnaj proběhl z jejich strany bezchybně. V sobotním poledním čase se projevila na hráčích menší koncentrovanost na dění v hale, kdy museli rozhodčí několikrát vyhlašovat zápasy. Ale tento malý nedostatek ze strany hráčů nemůže změnit to, že toto mistrovství proběhlo na úrovni vrcholného turnaje. V průběhu sobotního dopoledne se jevila menší pauza, která se využila k sehrání turnaje bez rozdílu postižení ( OPEN ). S tímto vloženým turnajem se navýšil požadavek na fyzickou připravenost hráčů. Ti se s tímto vyrovnali. K jednotlivým skupinám. Ve skupině 6 - 7 zvítězil bez problémů Mgr. Jaromír Němec - Hradec Králové. Druhé místo obsadil nestárnoucí MUDr. Jaroslav Dvořák ze Slovanu Svobody Praha. Ve svých 76 letech úctyhodný výkon. Ve skupině 8, zvítězil Jiří Soukup z TJ Jičín, který nenašel přemožitele. Tento výkon potvrdil i vítězstvím v turnaji bez rozdílu postižení. Ve skupině 9 kraloval Mirek Cinibulk z TJ Jičín, který ve finále porazil Radka Procházku ze TJ Slovan Svoboda Praha. Radek Procházka oplatil překvapivě Mirkovi Cinibulkovi v soutěži OPEN porážku a zvítězil 3-1. Ve skupině 10 bez velkých problémů vyhrál Přemysl Zitta SKTP TJ Sokol Lhůta. Třetím místem a hlavně hrou překvapil mladý hráč z TJ Labe Kolín Michal Ježek. Dobře ve své skupině 10 zahrál další mladý hráč z TJ Jičín, Martin Budina. Tito mladí hráči jsou dobrým příslibem  dalšího rozvoje stolního tenisu TP. Ve smíšených čtyřhrách dominovali hráči SK Janské Lázně, které postavili 3 páry. Ve čtyřhře mužů zvítězil pár JIří Soukup a Mirkem Cinibulkem. Jako vždy předvedli spolehlivý výkon na který nikdo z dalších párů nenašel zbraň. Po dohrání všech plánovaných soutěží se sehrálo 2. kolo Mall.cz-ligy bez bariér. Výsledky těchto zápasů: TJ ZPS Čechie Hradec Králové - SKTP TJ Sokol Lhůta 8 - 10, TJ Labe Kolín B - TJ Baník Ostrava o.s. 11-7, TJ Jičín - SK Janské Lázně B 11 - 7, TJ Slovan Svoboda Praha - TJ Labe Kolín A 6 12. Po těchto vyčerpávajících bojích nás organizátoři pozvali do vinného sklepa v Mikulčicích ve kterém hráči doplnili kalorie a náladu. Slavnostního zahájení MČR se zúčastnil předseda sociálního výboru poslanecké sněmovny Ing. Zdenek Škromach, místostarostka města Hodonín, předseda oddílu stolního tenisu SKST ČSAD Hodonín a zároveň předseda organizačního výboru mistrovství pan Richard Brhel. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří toto mistrovství organizovali a připravovali za bezproblémový průběh turnaje.

1.kolo Mall.cz-liga bez bariér

21.4 byla rozehrána dlouhodobá soutěž družstev TP ve stolním tenise "Mall.cz-liga bez bariér". V této soutěži startuje 9 družstev z celé České republiky. Na soupiskách je uvedeno 72 hráčů a hráček. Tento dlouhodobý projekt podporuje Nadace konta Bariéry v projektu sport bez bariér a Internetový obchod Mall.cz. Slavnostního zahájení, které se uskutečnilo v Hradci Královým a Radimi u Kolína se zúčastnil zástupce Nadace Konta Bariéry, starosta obce Radim, předsedové tělovýchovných jednot pořadatelů 1 kola, zástupci tisku a hráči zúčastněných oddílů. Při této slavnostní příležitosti, byla předána upomínková plaketa Mojmíru Janků, členu oddílu stolního tenisu TJ Labe Kolín, který se umístil na 4. místě v anketě nejúspěšnějších sportovců města Kolín za rok 2006. Po tomto slavnostním zahájení začali boje o první body  této soutěže, která je jedinou takovou soutěží v Evropě. Výsledky utkání hraných V Hradci Královém, kde dominovali hráči TJ Jičín: TJ Čechie H. Králové - TJ Jičín 3 - 15, TJ Baník Ostrava o.s. - TJ Slovan Svoboda Praha 11 - 7, TJ Jičín - TJ Baník Ostrava o.s. 14 - 4, TJ Slovan Svoboda Praha - TJ Čechie Hradec Králové 7 - 11. V Radimi u Kolína se utkali družstva TJ Labe Kolín A a B s družstvy SK Janských Lázní A a B. Tentokrát byly Kolínští ve všech utkání úspěšnější. Výsledky hrané v Radimi: TJ Labe Kolín B - SK J. Lázně B 11 - 7, TJ Labe Kolín A - SK J. Lázně A 13 - 5, TJ Labe Kolín B - SK J. Lázně A 7 - 11, TJ Labe Kolín A - SK J. Lázně B 15 - 3. Z ohlasu hráčů na tento projekt je velice kladný. Tento projekt dává TPS hráčům větší možnost navzájem se potkávat a střetávat za zelenými stoly i když je to pro některá družstva náročné na cestování. Druhé kolo této soutěže se odehraje v rámci Mistrovství České republiky jednotlivců 8.5 - 20.5.2007 v Hodoníně. Tabulka soutěže je uvedena na stránkách www.pinec.eu/Mall.cz-liga bez bariér.

MČR Hodonín

Ke dni 16.4.07 došly přihlášky k účasti na MČR jednotlivců v Hodoníně od 7 oddílů. Na přihláškách do turnaje se závazně přihlásilo celkem 46 hráčů a 4 ženy.

Benefiční turnaj

Benefiční turnaj se odkládá, protože pozvaní hosté musí zajistit dříve sjednané akce. Turnaj se uskuteční v náhradním termínu v průběhu konání ligy. Bude včas avizován.

informace

o financování

Ligy

Financování projektu Mall.cz-liga bez bariér se bude provádět takto. Vedoucí oddílu vystaví a zašle po každém kole fakturu předsedovi STK ve které bude uvedena částka za pronájem herny ve které se bude hrát. Družstva, které budou muset cestovat do místa turnaje uvedou na fakturu částku za cestovné za jedno auto z místa domovského oddílu do místa turnaje. Ve faktuře uvedou číslo konta SK nebo oddílu na které budou tyto částky převedeny. Faktury se budou sumarizovat a předkládat Nadaci ke kontrole a použity k celkovému vyúčtování. Částka za km je stanovena 3.50 a částka za pronájem herny 150.- Kč. Nadace hradí 80% celkových nákladů na tento projekt. Zbylých 20% zůstává na oddílech. Přesto věříme, že se nám tento projekt povede uvést ve skutečnost a přinese nám hodně sportovních zážitků.

"Mall.cz-liga bez bariér"

Do Mall.cz-ligy bez bariér se závazně přihlásilo 9 oddílů. První kolo ligy začne 21.4.07 od 10 hodin v herně Obecního domu v Radimi u Kolína, kde se sehrají utkání Kolín A - Janské Lázně A, Kolín B proti Janským Lázním B. V odpoledních utkáních Kolín A proti Janským Lázním B a Kolín B proti Janským Lázním A. 21.4.07 od 10 hodin v tělocvičně DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota) U Labe 427/1 Hradec Králové 5. se utkají mezi sebou Hradec Králové - Jičín, Ostrava - Praha. v Odpoledních utkáních se střetnou Jičín - Ostrava a Praha - Hradec Králové. Odpolední utkání začnou od 14.00 hodin, pokud se družstva nedohodnou jinak.

propozice 

MČR ČSTPS

Na těchto stránkách STK / MČR jednotlivci, jsou uveřejněny propozice MČR ČSTPS s formulářem přihlášky pro účastníky k vyplnění a poslání na předsedu. Na přihlášce je nutné vyplnit účast nebo neúčast návštěvy vinného sklepa. Pro vysvětlení o cestovném. Oddílům bude hrazeno cestovné za jedno auto z fondu Ligy a to z města oddílu do Hodonína a zpět 3,50 Kč za km.

"TOP TEN 2006"

Dnes na Magistrátu hlavního města Prahy proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců ČSTPS za účasti členů STK stolního tenisu TP ČSTPS. Fotografie z vyhlášení jsou zde.

oprava žebříčků

Došlo k opravě žebříčků na základě připomínek z oddílů a vystoupení oddílu SKTPS Frýdek-Místek. Opravené žebříčky jsou na tomto webu pod názvem žebříčky. Tím se také změnil nominační list který je uveden pod MČR jednotlivců. Pokud někdo z hráčů není na žebříčku, tak nesehrál v loňském roce žádný zápas a chce se zúčastnit Mistrovství, může požádat o divokou kartu k účasti na Mistrovství ČSTPS.

zápis STK

31.1. byl rozeslán všem členům a vedoucím oddílů zápis z 8. schůze STK. Text je na tomto webu STK / zápisy

20.1.07

Podle zprávy, kterou jsme obdrželi, přestoupil celý oddíl SK ZTP Frýdek-Místek do ATHS. Ze stolních tenistů jsou to tito - Adolf Hüttl, Dana Pavelková,Daniel Horut, Jan Švejcar a Ing. Milan Káňa.

14.1.07

Vítáme Vás na nových stránkách ČSTPS - STK stolního tenisu TP. Věříme, že Vám budeme přinášet aktuelní zprávy z této činnosti. Věříme, že nám budete posílat el. poštou Vaše připomínky a názory, tím nám pomůžete k informovanosti našich členů.